U prvoj fazi realizacije biće izgrađeni objekti za tri fakulteta, objekti za smeštaj instituta, konferencijski centar, krilo naučno-tehnološkog parka Beograd, centar za eksperimente na životinjama (vivarijum), kao i dva komercijalna objekta za iznajmljivanje privredi i smeštaj gostiju kampusa. Komercijalni objekti bili bi u vlasništvu kampusa, pa bi obezbeđivali dodatne prihode za projekat