Početak radova na izgradnji Kampusa se očekuje u prvoj polovini 2023. godine, a završetak faze „A”, veličine 110.000 kvadratnih metara sa oko 1.500 parking mesta, planirano je u prvoj polovini 2025. godine.
Planirana investicija države u fazu „A” BIO4 Kampusa se procenjuje na oko 190 miliona evra za izgradnju, i oko 100 miliona evra za opremu.