Održan sastanak sa Jozefom Karlom Pelikanom, šefom kabineta Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj

15/06/2024

Foto: NITRA

Predstavnica Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ivana Vukašinović, v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, sastala se u Vladi Republike Srbije sa šefom kabineta Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), gospodinom Jozefom Karlom Pelikanom, i ambasadorom, višim savetnikom, gospodinom Rankom Vujačićem

Gospođa Vukašinović je predstavila delokrug rada i aktivnosti Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija predstavnicima UNIDO-a i predstavila prioritete Ministarstva, kao i strateški okvir delokruga rada Ministarstva koji uključuje pre svega Strategiju razvoja nauke i tehnološkog razvoja, Strategiju pametne specijalizacije kao i Strategiju razvoja veštačke inteligencije.

Gđa Vukašinović je istakla da nakon otvaranja Biosense instituta koji je priznat kao evropski centar izvrsnosti, mestom gde se tehnologija spaja sa poljoprivredom, Republika Srbija nastavlja dalje sa investiranjem u nauku kroz kreiranje BIO4 Kampusa. BIO4 Kampus predstavlja sinergiju četiri ključne oblasti: biodiverzitet, biotehnologija, biomedicina i bioinformatika, i najveći je projekata u oblasti nauke u Republici Srbiji ali i regionu.

Napomenula je da će BIO4 Kampus predstavljati multifunkcionalni prostor, te da će objediniti devet naučnih instituta i četiri fakulteta i da je plan da aktivnosti na izgradnji BIO4 Kampusa budu završene 2026. godine.

Gospodin Pelikan iz UNIDO-a istakao je značaj saradnje sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, osvrnuo se na dosadašnje projekte u Srbiji i izrazio interes za dodatne informacije o aktivnostima i projektima koje se sprovode u Republici Srbiji. Takođe, obavestio je gospođu Vukašinović o Generalnoj konferenciji UNIDO-a koja će se održati u novembru, i izrazio nameru za dubljom saradnjom sa Ministarstvom.

Ovaj susret predstavlja važan korak ka unapređenju saradnje između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i UNIDO-a.