BIO4 Campus Belgrade: 1.000+ PhDs and 300+ Labs

BIO4 Campus Belgrade:
1.000+ PhDs and 300+ Labs

BIO4 Campus Belgrade:
1.000+ PhDs and 300+ Labs

location03

2024-04-02T10:44:02+02:00

Synergy of resources and infrastructure Početak radova na izgradnji Kampusa se očekuje u prvoj polovini 2023. godine, a završetak faze „A”, veličine 110.000 kvadratnih metara sa oko 1.500 parking mesta, planirano je u prvoj polovini 2025. godine. Planirana investicija države u fazu „A” BIO4 Kampusa se procenjuje na oko 190 miliona evra

Go to Top